Wat doen we?

Algemeen

  • Complete en gedegen verzorging van alle begrafenis- en crematieplechtigheden van eender welke levensovertuiging, in Brasschaat of daarbuiten
  • Uitvaartsalons (kleine aula / groetsalons)
  • Uitvaartvilla Noorderkempen (grote aula / zaal voor koffietafels)
  • Voorafregeling van de uitvaart

Praktisch

Wat als u geconfronteerd wordt met het overlijden van een dierbare? U kan ons steeds telefonisch bereiken.

Overlijden thuis / privé-woning?

! Verwittig eerst een arts om het overlijden vast te stellen. Hij zij vult de nodige documenten in.

Vervolgens kan u ons opdragen om het lichaam over te brengen naar ons funerarium (de Uitvaartsalons).
Eenmaal daar staan wij in voor het verzorgen, kleden, opbaren en bergen van de overledene.
! Alvorens ons te ontbieden : zijn er familieleden of nabestaanden die de overledene eerst nog in huiselijke kring wensen te zien?

Thuisopbaring blijft een optie, hoewel in ons werkgebied nog nauwelijks gevraagd.

Overlijden ziekenhuis, rusthuis of andere instelling?

Ook van hieruit kunt u indien gewenst of nodig de overledene laten overbrengen naar ons funerarium.

service_02Bespreking van de uitvaart

alnaargelang uw voorkeur en de situatie, op ons kantoor, bij u thuis of elders.

Wij leggen alle nodige contacten en maken alle praktische afspraken.
Wij verzorgen de aangifte van het overlijden en vervullen de formaliteiten met kerkelijke, bestuurlijke en/of gerechtelijke overheden.
Na de aangifte bekomen wij de uittreksels uit de akte van overlijden, die u nodig zult hebben voor verschillende doeleinden en instanties (zie Nuttige Informatie > Formaliteiten).

Overledene had een uitvaartverzekering?

Wij zorgen samen met de verzekeraar voor een vlotte afhandeling.

Alle rouwdrukwerken

brieven, kaarten, prentjes, dankbetuigingen, … verzorgen wij in eigen huis.
Rouwadvertenties in dag- of weekbladen laten wij voor u verschijnen.

Ceremonievervoer

Eigen rouwwagens van het prestigieuze merk Cadillac.
Ceremonievolgwagens? Traditionele paardenlijkkoets van weleer? Alles is mogelijk.

IMG_3005

IMG_2989IMG_2993service_01 paardenlijkkoets_01s

Bloemen en kransen

Uitgebreide keuze bloemen in kunstzijde in onze winkel.
Voor de nabestaanden laten wij het rouwwerk desgevraagd ook in natuurlijke bloemen uitvoeren.
Uiteraard kan u zich ook steeds rechtstreeks tot uw vertrouwde bloemist wenden.

Bloemen bestellen? Klik hier!

Verder bieden wij u de keuze

in een uitgebreid gamma grafkisten, asurnen, gedenksieraden, porseleinen foto’s en fotoblokken voor de begraafplaats ….

Voorafregeling van uw eigen uitvaart?

Laat u eerst uitgebreid door ons informeren omtrent alle mogelijkheden.
Maak gerust een vrijblijvende afspraak!
Een wilsbeschikking deponeren op de dienst Bevolking van uw woonplaats is al een belangrijke, algemene en eerste stap.
Desgewenst kunt u bij ons uw wilsbeschikking nog meer in detail laten uitwerken en deponeren.

Voor het eventuele financiële luik is een verzekeringsformule heden ten dage de aangewezen optie.
Alvorens een polis af te sluiten willen wij u graag advies verstrekken.
Of maak nu reeds een simulatie bij de volgende verzekeraars:

http://uitvaartkostenplan.corona.be/?ref=DEMEYER

https://www.funalia.be/nl/premie-berekenen

Een goede raad: laat u niet onmiddellijk verleiden door de verzekeraar met het grootste publiciteitsbudget, maar vergelijk eerst.

Bijkomende dienstverlening

Ontgravingen met het oog op herbegraving op een andere (begraaf)plaats of crematie.
Regeling van repatriëring (transport overledene naar buitenland).