Formaliteiten na het overlijden

« Terug

Werkgever

Bezorg een uittreksel van de overlijdensakte aan de werkgever van de overledene.
Hij zorgt voor uitbetaling van alle nog verschuldigde lonen of wedden, vergoedingen, premies …
De overledene was

  • bediende : werkgever betaalt vakantiegeld rechtstreeks uit aan de erfgenamen.
  • arbeid(st)er : vraag het vakantiegeld aan bij het vakantiefonds waarbij de overledene aangesloten was.
  • (gepensioneerd) ambtenaar : begrafenisvergoeding aanvragen.
    (zie hierboven hoofdstuk “Bregrafenisvergoeding”).

Nabestaanden hebben volgens hun graad van verwantschap misschien recht op één of meerdere dagen verlof.
Hiertoe moeten zij hun werkgever een rouwbericht of beter nog een uittreksel uit de overlijdensakte kunnen voorleggen.
Voor ouders, echtgeno(o)t(e) of (schoon)kinderen: 3 dagen tussen overlijden en begrafenis
Voor inwonende (schoon)broer/zus, kleinkind of grootouder: 2 dagen tussen overlijde en begrafenis
Voor idem, niet inwonend: 1 dag tussen overlijden en begrafenis
Ambtenaren hebben in regel recht op 1 dag méér.