CoronaVirus

Dwingende maatregelen voor de uitvaartsector vanaf 28 juni 2021.

 • We mogen nabestaanden nu terug met maximum 4 personen tegelijk verwelkomen in ons kantoor/winkel ter voorbereiding van een uitvaart. Om de duurtijd van dit gesprek in het belang van eenieders veiligheid zo kort mogelijk te houden, zullen we ervoor zorgen dat een heel aantal afspraken al op voorhand en vanop afstand (via telefoon, mail, …) gemaakt zal kunnen worden.
 • Groeten overledene in ons funerarium “de Uitvaartsalons” is enkel mogelijk na afspraak. Dragen mondmasker en inachtneming hygiënische maatregelen zijn verplicht.
 • Thuisopbaring/thuiswake enkel mogelijk indien covid-19 besmetting absoluut is uitgesloten. Hygiëne en social distancing dienen in acht genomen. Toch oordeelt de regering dat deze optie nog steeds blijft af te raden.
 • Vanaf heden mogen uitvaartplechtigheden binnen door maximaal 200 personen worden bijgewoond, kinderen tot 12 jaar en bedienaar eredienst niet meegeteld.
  Op de begraafplaats is dit 400 personen. Mits toestemming door de burgemeester mogen deze aantallen (fors) worden opgetrokken, maar vooral voor ceremonies binnen
  is dit in feite zuiver hypothetisch aangezien de afstandsregels blijven gelden en er dus nauwelijks ruimten (kerk, aula) zijn die daarvoor plaats genoeg bieden.
  Zo zal er in Brasschaat geen enkel kerkgebouw groot genoeg zijn om op deze wijze méér dan 150 mensen toe te laten. In onze grote aula (Uitvaartvilla Noorderkempen) zal
  de capaciteit om diezelfde reden nog steeds gereduceerd blijven tot ±75 personen.
 • Tijdens de plechtigheid :
  • Géén fysiek contact tijdens het condoleren. Medeleven betuigen kan mondeling of door een hoofdknik met hand op het hart.
  • Verspreid plaatsnemen in kerk of aula en daarbij dus minstens 1,5 meter ruimte tussen personen respecteren
  • Dragen van een mondmasker is verplicht
  • Kist of urne wordt niet aangeraakt. Ook daar respect betuigen door hoofdbuiging.
 • Koffietafels zijn toegelaten volgens de regels die voor de horeca gelden.